Daags na ons bezoek aan Genk, trok de #bontebuurt-karavaan op dinsdag 14 juli naar Puurs. Het terras van het gezellige retro café Minerva kleurde oranje voor de Bonte Buurtbabbel met federaal minister van Werk en vicepremier Kris Peeters.

Het terras liep al snel vol. Neen, dit terras heeft geen zon nodig wanneer Kris Peeters langs komt J. Stipt om 18u00 arriveert de CD&V-vicepremier. Na een kort ‘beleefdheidsrondje’ zet hij zich neer op de oranje buurtbank. CD&V Puurs selecteerde zorgvuldig vijf lokale ondernemers uit de buurt, ook actief in de buurt.

En zij staken meteen van wal, zonder een blad voor de mond te nemen. Een eerste vraag ging over de bescherming van lokale ondernemers ten opzichte van grotere projecten. Kris brak een lans voor de Winkelnota en winkelkernversterkend beleid. “Lokale ondernemers zorgen niet enkel voor werkgelegenheid en economische welvaart, ze zijn ook van belang voor de leefbaarheid van een gemeente of stad.” Dit sloot naadloos aan bij de bezorgdheid over leegstand. Op dat vlak wees de vicepremier naar de noodzaak van een vlotte samenwerking tussen werkgeversorganisaties, lokale besturen en de handelaars zelf.

Een tweede luik ging over de leefbaarheid van het ondernemen op zich. “Zijn er niet teveel profiteurs” vroeg een scherpzinnige dame. Kris startte zijn repliek door te wijzen op de cijfers van de RVA, die er niet om liegen. Ondermeer door de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en een daling van het aantal SWT’ers, dalen de uitgaven met maar liefst 1,2 miljard. Dat is niet niks. “Tegelijkertijd voeren we gerichte lastenverlagingen door, bijvoorbeeld in het bijzonder voor de horeca. Denk maar aan de lagere lasten op overuren en de flexi-jobs.” Verder wees Kris op de lopende discussie in het kader van de tax shift. Ook daar zijn nog opties, maar het zal nog wat overleg vergen. “Onze weekends zijn alvast geblokkeerd.”

Het laatste luik was divers, met vragen over – jawel – de mayonaisewet, e-commerce en werkbaar werk. Na een dik uur werd het CD&V-boegbeeld opnieuw gesommeerd naar Brussel. De aanwezigen gebruikten het terras dan maar waarvoor het eigenlijk gemaakt is: nog iets drinken en gezellig napraten met elkaar.  

Ontdek alle foto's op Flickr of op Facebook.

Benieuwd waar onze Bonte Buurt-karavaan nog langs komt? U ontdekt het hier.

U kan trouwens nog steeds een minister op een bank bij u in de buurt uitnodigen. Download de app en misschien maakt u wel kans!